Pages

Friday, 18 October 2013

Nā Wai - Who did it?


Ñga mea:
Nāku te motokā i horoi.  I car washed.
Nāu te pukapuka i tuhi.  You book wrote.
Nāna te whare karakia i hanga.  He/she church built.
Nā Anaru te hāngi i tunu.  Anaru hāngi cooked.

Nā wai te hāngi i tunu? Nā Anaru te hāngi i tunu.  
Who the hāngi cooked?  Anaru hāngi cooked.

Nā wai te kuri i hikoi?  Nāna te kuir i hikoi.
Who walked the dog?  He/she walked the dog.

Nā wai ñga ringaringa i horoi? Who washed the hands?
Nā wai i mahi? Who did the work?
Nā wai ñga kākahu i horoi?  Who the clothes washed?
Nā wai i karanga? Who did the karanga - call?

No comments:

Post a Comment